Matt and Janet Davis

000_0009.jpg 000_0010.jpg
carrotnosemattandmarleah.jpg kidjilly.jpg mattmar.jpg
20020508.jpg 20020401a.jpg 20020401b.jpg 20020401c.jpg

This is Jillian Faith Davis

small_juju.jpg mvc-583f.jpg mvc-584f.jpg mvc-593f.jpg

Marleah Hope Davis

Born to Janet and Matt Davis on April 7th 1999 at 7:07am.

The newer pictures
marleah199912-1.jpg marleah199912-2.jpg marleah199912-3.jpg marleah199912-4.jpg marleah199912-5.jpg
The old pictures
MarleahHope199904-1.jpg MarleahHope199904-2.jpg MarleahHope199904-3.jpg MarleahHope199904-4.jpg MarleahHope199904-5.jpg MarleahHope199904-6.jpg MarleahHope199904-7.jpg
mattjan.jpg
Click on images for a larger view.


Tim Riker World